Təmiz planet

geyilə bilən• nəfəsi qoruyan sistem

Dünyanın aparıcı geyilə bilən nəfəs mühafizə sistemi

Təmiz Planet®geyilə bilən• nəfəs mühafizəsi sistemi nəfəs təhlükəsizliyini və tənəffüsün artırılmasını təmin edən dünyanın ilk inteqrasiya olunmuş nəfəs mühafizəsi sistemidir, innovativ multi-coupling konsepsiyası - insan-maşın qazanc qarşılıqlı bionikası əsasında!
Yuxu olmayan dövrlərdə dinamik və etibarlı nəfəs mühafizəsini təmin edin, 24 saat fasiləsiz nəfəs mikro-mühitə müdaxiləsini təmin edin!

 

yuxu• nəfəs mikromühit sistemi

Təmiz Planet®nəfəs mikromühiti

Təkcə tənəffüs yollarının mühafizəsi funksiyasına malik deyil, həm də ondan kənar funksiyalara malikdir!