Чиста планета

погоден за носење• систем за заштита на здивот

Водечки светски систем за заштита на здивот што може да се носи

Чиста планета®wearable• системот за заштита на здивот е првиот интегриран систем за заштита на здивот во светот кој обезбедува безбедност на здивот и зголемување на здивот, заснован на иновативниот концепт на мулти-спојување – бионика за интеракција на добивка меѓу човекот и машината!
Обезбедете динамична и сигурна заштита на здивот за време на неспиење, овозможете 24-часовна континуирана интервенција во микро-средина за дишење!

 

спиење• систем за микросредина за дишење

Чиста планета®микросредина за дишење

Не само што ја има функцијата за заштита на дишните патишта, туку ја има и функцијата надвор од неа!