Menneskelig levetid

Menneskelig levetid

Telomerer av kromosomer Partikler Lengde på levetid

kvinne

Telomerer av kromosomer Partikler Lengde på levetid

Telomerene til kromosomer kalles "livsklokken"og jo raskere de forkortes, jo kortere levetid!

Telomerlengde er den mest pålitelige biologiske markøren for å måle aldring og forutsi forventet levealder.

kvinne

Skade av partikler på telomerer

skade

Skade av partikler på telomerer

Akselerer utarming av telomerer ved å forårsake oksidativt stress og inflammatoriske responser

For hver 5μg/m3økning i den årlige gjennomsnittlige PM2,5-konsentrasjonen, er det en relativ nedgang i telomerlengden på 16,8 %.

Reduksjonen i initial telomerlengde hos nyfødte predikerer økt risiko for ulike kroniske sykdommer senere i livet.

testcxt

Hva vi kan gjøre

ougtts

Hva vi kan gjøre

Gjeldende scenarier

hjem

Søvnsentre

funksjon

Sykehjem

spa

Sove SPA

hoteller

Sykehus (psykiatriske) Hjem